Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

DT. Ferda SÖZEN
Başhekim

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Elif KARAKOYUN
İdari ve Mali İşl. Md.

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Yunus ÖZDEMİR
Sağlık Teknikeri

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Ayfer YAŞAR
Sağlık Memuru

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Mesude GÜZEL
Sağlık Teknikeri