Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Hasta Güvenliği
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Formu
Dök  Kod : KİO-FR-01
Yayın Tarihi :16.11.2015

Revizyon No : 02

Revizyon Tarihi : 06.03.2018
Sayfa No: 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OLAY KONUSU İlaç Güvenliği Transfüzyon Güvenliği Radyasyon Güvenliği
Cerrahi Güvenliği Hasta Düşmeleri Bilgi Güvenliği

Diğer: Örnek

  • Protezlerin Karşması/kaybolması,
  • Sterilizasyon biriminden çıkan aletlerin hasta tedavisine kadarki süreçte steril olmadevamlılığının korunmaması,
  • Eldivensiz hasta bakma,
  • Başlıkların ve frezlerin değiştiirilmemesi,
  • Ünit dezenfeksiyonunun yapılmaması,
  • Ölçü ve protezlerin dezenfeksiyonunun yapılmaması
  • Filmlerin koruyucu kapıların kapatılmadan çekilmesi,
  • Hasta kimlik tanımlama ve doğrulaması hataları(başkasının kimliği ile tedaviye kalkışma)
  • Tıbbı cihazların kalibrasyon zamanlarının geçmesi, ölçüm hatası ihtimali vs...
İKİNCİ BÖLÜM
OLAYI ANLATINIZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VARSA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YAZINIZ
Güvenlik Sorusu
Kontrol Değiştir
 
AÇIKLAMA :

1.Bölümde olayın ilgili olduğu konu ve konular işaretlenmelidir.

2. Bölümün doldurulması ZORUNLUDUR.Diğer bölümlerin doldurulması zorunlu değildir.

2. ve 3. bölüm bildirim yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır.