Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Hasta Güvenliği
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Formu
Dök  Kod : KİO-FR-01
Yayın Tarihi :16.11.2015

Revizyon No : 03

Revizyon Tarihi : 29.05.2018
Sayfa No: 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OLAY KONUSU İlaç Güvenliği Tesis Güvenliği Radyasyon Güvenliği
Cerrahi Güvenliği Hasta Düşmeleri Bilgi Güvenliği

Diğer: Örnek

  • Protezlerin Karşması/kaybolması,
  • Sterilizasyon biriminden çıkan aletlerin hasta tedavisine kadarki süreçte steril olmadevamlılığının korunmaması,
  • Eldivensiz hasta bakma,
  • Başlıkların ve frezlerin değiştiirilmemesi,
  • Ünit dezenfeksiyonunun yapılmaması,
  • Ölçü ve protezlerin dezenfeksiyonunun yapılmaması
  • Filmlerin koruyucu kapıların kapatılmadan çekilmesi,
  • Hasta kimlik tanımlama ve doğrulaması hataları(başkasının kimliği ile tedaviye kalkışma)
  • Tıbbı cihazların kalibrasyon zamanlarının geçmesi, ölçüm hatası ihtimali vs...
Gerçekleşen Olay Ramak Kala Olay Hukuka Yansıyan Olay
İKİNCİ BÖLÜM
OLAYI ANLATINIZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VARSA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YAZINIZ
Güvenlik Sorusu
Kontrol Değiştir
 
AÇIKLAMA :

1.Bölümde olayın ilgili olduğu konu ve konular işaretlenmelidir.

2. Bölümün doldurulması ZORUNLUDUR.Diğer bölümlerin doldurulması zorunlu değildir.

2. ve 3. bölüm bildirim yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır.